CENTRAL COMMITTEE MEMBERS

Chief Adviser
Dr Chandra Mohan Sarma

Advisers

Dr Khirodhar Barua
Dr Harsha Bhattacharjee
Sri Mihir Lal Bharali
Sri Rabin Dutta
Dr Indranee Dutta
Dr Narayan Das
Sri Kiran Sankar
Dr Rajani Kanta Das
Prof. Tapan Kr Sarma
Dr Paban Kr Saharia
Sri Lohit Kr Gogoi

President
Dr Kaliprasad Sarma
Working President
Dr Joydev Sarma

Vice President
Prof.Amarendra Sarma
Prof Dhaneswar Bora
Dr Hem Chandra Kalita
Er. Dipak Goswami
Sri Pranab Jyoti Deka
Sri Isfaqur Rahman

General Secretary
Sri Kamalesh Gupta


Joint Secretary
Sri Anup Roy Choudhury
Sri Manoj Roy
Sri Jagadish Dutta
Dr Jili Bordoloi
Sri Jagannath Phukan
Dr Ranjit Choudhury

Treasurer
Dr Basudev Das